Waarom de Britten ons haten – en wat we eraan kunnen doen

Tuurlijk, “de” Brit bestaat niet. En er zijn ook massa’s Britten die ons helemaal niet haten. Maar Britten die ons wel haten, waar komt dat door? Ik heb het eens op een rijtje gezet.

  • Een rotsvast geloof dat andere EU landen arme lage-lonenlanden zijn waar productie naartoe is verhuisd waardoor Britse fabrieken moesten sluiten. (Men denkt ook dat uit de EU stappen betekent dat die fabrieken terugkeren.)
  • De overtuiging dat EU burgers naar het VK komen omdat ze denken dat ze daar meer kunnen verdienen maar er de lonen laag houden omdat ze voor minder geld werken dan Britten. (Men concludeert dus dat uit de EU stappen tot hogere lonen in het VK gaat leiden.)
  • Het idee dat de meeste EU burgers laag zijn opgeleid en hier banen inpikken die laag opgeleide Britten zouden moeten hebben. (Men concludeert dus dat uit de EU stappen betekent dat er in het VK meer banen vrij komen voor laag opgeleide Britten. In werkelijkheid is het niveau van de Britten zelf niet zo hoog en draaien veel faciliteiten hier op buitenlanders omdat de Britten het zonder die buitenlanders simpelweg niet zouden redden. Een vaak genoemd voorbeeld is de Britse gezondheidszorg. Zonder buitenlanders zou de National Health Service instorten en de uittocht van de nu al door Brexit verdreven buitenlanders heeft de problemen binnen de Britse gezondheidszorg nog veel groter gemaakt.)
  • Het idee dat de Britse gezondheidszorg van een dermate hoog niveau is dat buitenlanders in drommen naar het VK toe stromen omdat ze in het VK niet voor gezondheidszorg hoeven te betalen en dat dit de reden is dat de NHS in grote problemen verkeert. Health tourism. (Het gaat in werkelijkheid om 0.3% van het budget van de NHS. Het bestrijden van dit vermeende enorme misbruik kost veel meer dan het kan opleveren en leidt er soms ook toe dat Britse kankerpatiënten, zwangere vrouwen etc. de deur wordt gewezen. Dat lossen de Britten dan op met crowdfunding.)
  • Het in oktober 2017 en februari 2018 door James O’Shaughnessy (Health Minister) heel geniepig gesuggereerde idee dat buitenlanders in het VK geen belasting betalen. Helaas namen de media deze uitspraken klakkeloos over en gaven ze geen tegengas.
  • Het idee dat het onderwijs in alle andere landen veel slechter is dan in het VK.
  • De overtuiging dat buitenlanders er altijd op uit zijn om je een loer te draaien. (De Brit Richard Lewis, in When Cultures Collide, noemt dit “British insularity”.)
  • De overtuiging dat EU burgers naar het VK komen om hier te luieren en van uitkeringen te genieten. (Dit gaat volkomen voorbij aan het feit dat EU burgers niet meteen aanspraak kunnen maken op uitkeringen; je moet daarvoor al een tijd in het VK hebben gewoond en gewerkt en ook dan kun je minder rechten hebben dan Britten. In werkelijkheid dragen EU burgers bovendien gemiddeld 2 miljard per jaar bij aan het VK, en dat is netto.)
  • Soms ook de overtuiging dat sommige landen in het midden Oosten deel uitmaken van de EU en/of dat buitenlanders vaker terroristen zijn.
  • Omdat Theresa May mensen doet geloven dat dat is wat goede Britten doen. (Donald Trump gaat in de praktijk minder ver dan de Britse regering. Hij respecteert bovendien, voorzover mij bekend, de Amerikaanse wetten en de rechtbanken. De Britse regering doet dat beslist niet en lapt zowel de rechters als de wetten nogal eens aan de laars.)

Politici, de Britse overheid en media liegen hier aantoonbaar over en worden desondanks geloofd. Het is namelijk de emotionele respons die de overtoon speelt, niet de rationele.

Er is veel diepe armoede in het VK, dus veel angst, stress, onmacht en wanhoop.

Er is dus hoop nodig.

Het is voor veel Britten makkelijker om te geloven dat hun ellende door buitenlanders komt dan te accepteren dat hun eigen regering hen voortdurend uitmelkt en een poot uitdraait.

Dat leidt namelijk tot de hoop dat het ooit beter wordt.

Daar ligt dus de oplossing. Hoe voeg je hoop toe op een manier die de haat juist minder maakt? Niet door het rationeel aan te pakken maar door de emoties aan te spreken.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat buitenlanders met genoeg geld in de arme wijken Britse steden structureel (een keer per maand?) briefjes geld gaan verspreiden en er publiciteit aan wijden zodat de associatie tussen narigheid en buitenlanders wordt doorbroken.

Er is al iemand geweest die zoiets heeft gedaan, die in een stadsdeel her en der geld had verstopt.

Je zou vliegtuigjes kunnen laten overvliegen met een lange banner (“Holland/The EU/Poland/France/Italy/Spain/Germany/Denmark/… loves you!”) en van waaruit briefjes van 5, 10, 20 en 50 naar beneden dwarrelen.

Je kan ook vanuit het buitenland enveloppen met bijvoorbeeld een briefje van 20 pond erin anoniem gaan sturen aan adressen in arme Britse wijken met daarin bijvoorbeeld ook de tekst “The EU loves you!”.

Voedselpakketjes sturen mag natuurlijk ook.

(Voedsel vanuit vliegtuigjes droppen raad ik niet aan vanwege de eventuele schade.)

Het trieste van het bovenstaande is dat het Britse regeringsbeleid de mythes in realiteit aan het omzetten is. Door rijbewijzen en paspoorten in te nemen, mensen te pas en onpas op te pakken en voor onbepaalde tijd vast te zetten (en na vrijlating identiteitsbewijzen in beslag genomen te houden), het vinden van werk en woonruimte te blokkeren en Britten zeer hoge boetes te geven voor collaboratie met verdacht gemaakte buitenlanders (zoals het verhuren van kamers) en buitenlands gedrag te criminaliseren worden buitenlanders (maar ook soms ethnische Britten evenals Britten die een vreemde achternaam hebben of met een buitenlander zijn getrouwd) de ellende in gedreven.

Tegengas is dus hard nodig.

Hieronder staan wat linkjes naar Engelstalige informatie.

If you are British and would like to combat government-imposed hatred – or learn more about it – then here are a few links for you:

 • docsnotcops.co.uk (Health professionals and patients fighting to protect the NHS, its patients and health in Britain in general from the government and its attempts to push foreigners – such as its 3.5 million or so EU citizens – away from healthcare)
 • This video by Bare Life Films:
 • Haringey Welcome, the London Haringey Borough initiative that quickly evolved from openly welcoming Syrian refugees and among other things managed to get its council to abolish the expensive (40,000 a year, I think) Home Office migration employee who was there to make the lives of foreigners as difficult as possible.
 • The hostile environment for immigrants. How Theresa May has created an underclass in the UK. (PDF, Feb 2018, by “Global Justice Now”)
 • As every British voter voted for an MP, not a border guard who rats out foreigners to the Home Office to achieve their detention and deportation, most of you will want your MP to pledge “MPs not border guards” (by “migrants organise” and “Global Justice Now”)
 • And here is some background on that, in an article in The Independent
 • You can also sign this petition: Sajid Jjavid create a fair and compassionate uk immigration policy
 • The border controls dividing our communities (by Liberty, May 2018)

Thank you.

One thought on “Waarom de Britten ons haten – en wat we eraan kunnen doen

Feel free to share your opinion below, please.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.